ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Vakıf hizmetlerini vatandaşlarımızı herhangi bir şekilde düşünce, mezhep ve meşrep ayırımına tabi tutmaksızın sürdürmektedir.

Vakfın hizmet ve faaliyetlerini sürdürürken belirlediği ilkeler İslam’ın da evrensel ilkeler olarak insanlığa sunduğu barış, kardeşlik, dostluk, ötekinin hak v

Bilal YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı
musavirlik@diyanet.ch

Zafer TERKEŞLİ
Genel Müdür
z.terkesli@diyanet.ch

Büsra Cirit-Durmaz
Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörü
b.cirit@diyanet.ch

Mertcan Koç
Sekreter
info@diyanet.chm.koc@diyanet.ch
Tel : 044 242 78 48

Büsra Canarslan
Cenaze Fonu
cenazefonu@diyanet.ch