İTDV TARİHÇE

1987’den Bugüne…

İsviçre Türk Diyanet Vakfı, İsviçre’de yaşayan müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için mevcut imkanları korumak ve geliştirmek;Türk toplumunun kültür seviyesini yükseltmek, dini, sosyal ve kültürel gelişmesi için imkanlar sağlamak; İslam dinini tanımak isteyenlere bilgi vermek amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı bugün gelinen nokta itibarıyla vatandaşlarımıza geniş bir hizmet ağı ile her konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır. Vakıfla teması devam eden ve giderek kuvvetlenen cami dernekleri ve bu derneklerde görev yapan din görevlileri ile hizmet ağını giderek genişletmektedir.

Ayrıştırıcısız, Sürekli ve Samimi İletişim…

Vakıf hizmetlerini vatandaşlarımızı herhangi bir şekilde düşünce, mezhep ve meşrep ayırımına tabi tutmaksızın sürdürmektedir. Vakfın hizmet ve faaliyetlerini sürdürürken belirlediği ilkeler İslam’ın da evrensel ilkeler olarak insanlığa sunduğu barış, kardeşlik, dostluk, ötekinin hak ve hukukuna saygı, dürüstlük, çalışkanlık ve üreticiliktir.

Vakıf İsviçre’de yaşayan Türk toplumunun anayasaya saygılı, demokrasi ve insan haklarına inanan topluma uyum sağlamış ve onunla bütünleşmiş bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerinde, ayrıca milli ve dini değerlerini koruyup genç nesillere aktarmalarında büyük ve önemli vazifeler ifa etmektedir.

Diğer yandan İsviçre’de yaşayan diğer din ve inanç mensupları ile, barış içinde karşılıklı anlayışa dayalı birlikte yaşama ilkesi doğrultusunda merkezden ve cami dernekleri kanalıyla, karşılıklı ziyaretler ve müşterek faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere cami ve müştemilatından oluşan gayrimenkuller edinmekte; basılı, sesli ve görüntülü yayınlar vasıtasıyla İsviçre Türk toplumunu aydınlatmakta, aynı amaçla konferans, seminer ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmektedir. İsviçre’de yaşayan Türk toplumuna hac, umre, cenaze nakli gibi organizasyonlarla yardımcı olmakta; yetenekli gençlere imkanlar ölçüsünde burslar sağlamakta, onların yüksek öğrenim görmelerine ve bilimsel yükselişlerine imkanlar hazırlamaktadır.

İTDV TANITIM FİLMİ

İsviçre Türk Diyanet Vakfı, İsviçre’de bulunan Türk toplumunun faaliyetlerini koordine edebilmek için bu ülkede kurulu dernek vakıf ve diğer resmi-gayriresmi kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. İTDV hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için tanıtım filmini izleyebilirsiniz.