Umre; hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.

Dikkat: Umre başvuruları 30 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Yeni çıkarılan kurallara göre 45 yaşından küçük olan bayanların tek başlarına Umre`ye gitmelerine izin verilmektedir, daha evvel yalnızca birinci dereceden yakınlarıyla seyahat etmelerine izin verilmekteydi. Öte yandan Umre`ye daha evvel katılmış olan kişilerden talep edilen ek vergiler ve harçlar da kaldırılmıştır. İsteyen kişiler herhangi bir ek vergi ödemeden yeniden Umre`ye gidebilirler.

UMRE TURU – Yürüme Mesafeli Umre

En Uygun Fiyat – 11 Günlük Umre

4 Kişilik Oda  2’150.- CHF / Kişibaşı
3 Kişilik Oda  2’250.- CHF / Kişibaşı
2 Kişilik Oda  2’350- CHF / Kişibaşı

LÜKS TİP – Yürüme Mesafeli Umre

11 Günlük Umre

3 Kişilik Oda  2’350.- CHF / Kişibaşı
2 Kişilik Oda 2’600- CHF / Kişibaşı

Beytullah’ı Ziyaret…

Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir.

Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:
“Hac farzdır, Umre ise tatavvudur” hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2023/2024 YILI UMRE ORGANİZASYONU PROGRAMI

Zaman yönünden daha da müsait olup; eş, yakın akraba ve arkadaş gruplarıyla birlikte tercih edilebilecek bir tur sistemidir.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği “tabldot” şeklinde olacak; ayrıca öğle için kumanya verilecektir.

Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.

Her turda Mekke ve Medine’deki kontenjan sınırlı olduğundan kontenjan fazlası müracaatlar bir sonraki tura alınacaktır. Ayrıca her tur için 20 kişinin altında müracaat olması durumunda o tur iptal edilecektir.

Gidişler; Zürih/Basel- İstanbul – Mekke

Dönüşler; Medine – İstanbul – Zürih/Basel şeklinde planlanacaktır.

Mekke & Medine Tur Programı
22 Aralık 2023- 02 Ocak 2023

Türkiye’den  katılacak  umre yolcularımız İstanbul’dan kafileye dahil olacaktır.

VERİLECEK HİZMETLER :

 • Mekke – Medine Otel
 • Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği
 • Cidde – Mekke –  Medine arası ulaşım
 • Uçak Bilet Ücreti
 • Vize Ücreti
 • Mekke Servis Ücreti
 • Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

 

VERİLECEK MALZEMELER :

 • Küçük Sırt Çantası,
 • Erkeklere İhram,
 • Umre Rehberi,
 • Umre Duaları,
 • Hijyenik Maske,
 • Bayanlara  Başörtüsü,
 • Kokusuz Sabun.

Konaklama yerleri: Tüm umre programlarında Mekke’de İhda Wessam-2, Darul Hadi, Darul Bünyan-2, Bedrul Aziziye, Grand Nur, Menar Mina veya aynı standarttaki binaların birinde kalınacaktır. Medine’de ise Grand Marmara, Divan Marmara, Bosphorus-2, Darul Naim veya   aynı standarttaki binaların birinde kalınacaktır. Kudüs’te intikaller kısmen yürüyerek, kısmen   servislerle, Mekke’de ise Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’deki binalar ise     Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir. Bu konaklama türündeki kayıtlar 2, 3 ve 4  kişilik odalara yapılacaktır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri Kudüs’te açık büfe, Mekke ve Medine’de ise tabldot şeklinde ikram edilecektir.

Kudüs Bağlantılı Umre Programlarını tercih edenler, Kudüs’te Jacir Palace Bethlehem,  National, Grand Park, St. George, Seven Arches veya aynı    standarttaki otellerde  konaklayacaklar, otelden hareme ulaşım servislerle veya yürüme mesafesinde sağlanacaktır.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız İsviçre Türk Diyanet Vakfı Hac ve Umre hesabına ücretini  yatırdıktan sonra  www.diyanet.ch web adresinden online veya kendisine en yakın diyanet camii yada vakıf merkezine müracaatlarını yapabileceklerdir.

 1. Müracaatlarını gerçekleştirenler aşağıdaki belgelerle birlikte  evraklarını teslim edeceklerdir;
 2. Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan Türk Pasaportu, İsviçre veya başka ülke Pasaportu .
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaport, Nüfus Cüzdan ve Ausweiss’ın (Oturum Kartı) resimli tarafları aynı sayfaya gelecek şekilde üçünün birarada fotokopisi.
 5. 4×6 ebadında her birinin arkasına; umre yolcusunun T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı yazılı 2 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Seyahat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,
 7. Aşı kartı (Menenjit  ACW 135Y), (Almancası Menveo yada Mencevax ACW 135 Y) Umreciler koruyucu aşısını yaptıracak ve sarı renkli aşı kartını alarak istenilen belgelerle beraber teslim edecektir.
 8. Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, örneğe uygun olarak müşavirlikten muvafakatname ile taahhütname yaptırılacaktır.
 9. Lüks Tip (11 günlük) veya Ekonomik Tip tercih eden umrecilerimizin kayıtları genelde 2 ve 3 kişilik odalara yapılacaktır. Ancak ailelerin ve arkadaş gruplarının birlikte kalmak istemesi gibi zorunlu hallerde 4 kişilik odalara da kayıt olabileceklerdir.
 10. Seyahat süresince umrecilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, daha önce belirlenen tarihlere göre erken dönme veya geç gelme gibi uçak biletlerinde yapılacak rezervasyon değişiklikleri umreciden ayrıca tahsil edilecektir.
 11. Umre organizasyonumuza katılmak için müracaat edip ücretini ödedikten sonra, umreye gitmekten vazgeçenler, ödedikleri meblağdan yapılan müteferrik masraflar karşılığı 100,00 (yüz) Frank, hareket tarihine 14 günden daha az bir süre kala vazgeçenlerden ise, bilet ücreti, Suudi Arabistan Hac Bakanlığına daha önceden taahhüt edilen vize ücreti ile otel ücretleri kesildikten sonra geriye kalan meblağ, iade edilecektir.
 12. Umrecilerin kesin gidiş ve dönüş tarihleri uçak rezervasyonları yapıldıktan sonra belirlenecektir.
 13. Umreciler, Başkanlıkça hazırlanan seyahat programı çerçevesinde hareket edeceklerdir.
 14. Yolcular için tanınan yük miktarının aşılması halinde, havayollarınca fazla yük için alınacak ücret umrecilerce ödenecektir.
 15. Suudi Arabistan’a gittikten sonra herhangi bir sebeple veya kendi isteği ile erken dönmek isteyen umrecilerimize (otel, yemek, uçak, vize ve diğer hizmetler için ödemeler önceden yapıldığından) herhangi bir ücret iadesi yapılamayacaktır.
 16. Umre Başvurusunu tamamlayanlar aşağıdaki hesaba umre ücretlerini yatırarak dekontunu birlikte teslim edeceklerdir.

Hesap Adı: Türkisch-Islamische Stiftung

Adres: Schwamendingenstrasse 102, 8050 Zürich

Banka: Mbaer Merchant Bank

IBAN: CH70 8301 5010 0471 0300 1

 

İRTİBAT TEL: (044) 242 77 47 (044) 247 78 49    

EMAIL: info@diyanet.ch

Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki „a-m-r“ kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, „hacc-ı ekber“ (büyük hac), umreye de „hacc-ı asgar“ (küçük hac) denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

Hanefi bilginlerden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır.
Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; „Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın…“ (Bakara, 2/196.) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konuda farklı rivayetlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Âyet-i kerime, farz olsun nafile olsun hac ve umre ibadetine başlanınca bu görevin yarım bırakılmayıp tamamlanması gerektiğini ifade ettiği gibi „Orucu akşama kadar tamamlayın“ (Bakara, 2/187.) anlamındaki ayette olduğu gibi „hac görevini yerine getirin“ (ekimü) anlamını da ifade eder.

İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel, bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır. Ayrıca şu rivayetleri de görüşlerine delil olarak almışlardır:

Hz. Aişe,
-„Ey Allah’ın Elçisi! Kadınların cihat yapması gerekli midir“? diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam,
-Evet, (onlara) içinde savaş bulunmayan cihat (yani) hac ve umredir gereklidir“ buyurmuştur. (İbn Mâce, Menasik, 8, II, 968. Şirbînî, II, 206-207.)

„Umre küçük hacdır“, (Muğnî, V, 14.)

Sahabeden Ebü Rezin el-Ukeyli,

– „Ey Allah’ın Elçisi! Babam ihtiyar bir insandır. Ne hac ve umre ne de yolculuk yapmaya gücü yeter. (Ne yapması gerekir)“ diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da,

-„Babanın yerine sen hac ve umre görevi yap“ buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Menâsik, 26. II, 402. İbn Mace, Menasik, 10, II, 970.)
Umrenin farz olmadığı görüşünde olanlar ise;

„…Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır“ (Al-i İmrân, 3/ 97.) anlamındaki ayette ve İslam’ın beş temel esasını beyan eden hadis-i şerifte umrenin geçmemiş olmasını umrenin farz olmadığına delil getirmişlerdir. Şu hadisleri de görüşlerine delil olarak zikretmişlerdir:

„Hac, farz, umre nafile bir ibadettir“ (İbn Mâce, Menâsik, 8, II, 968. Tirmizî, Hac, 88. III, 270. Kâsânî, II, 226.Taberî, II, 2/212. Muğnî, V, 13.)

Cabir ibn Abdullah’ın bildirdiğine göre bir sahabi Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam’a

– „Ey Allah’ın Elçisi! Umre farz mıdır diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da,
– „Hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır“ buyurmuştur. (Taberî, II, 2/212.Tirmizî, Hac, 88. III, 270. Ahmed, III, 316. )
Umrenin farz olduğu içtihadında bulunanların görüşlerine delil olarak zikrettikleri hadiste geçen „umreye küçük hac“ denilmesini „sevabını beyan içindir“ şeklinde açıklamışlardır.

Abdullah ibn Ömer’in bildirdiğine göre Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam dört defa umre yapmış, (Tirmizî, Hac, 93. III, 275) umre yapılmasını teşvik etmiş ve;

„Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefifrettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir“ (Tirmizî, Hac, 90. III, 272.) buyurmuştur.

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir.

Arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menasikinin yapıldığı günlerdir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre hac için niyetli olmayanlar; teşrik günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler.
Maliki mezhebine göre hac için niyetli bulunanlar, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafii mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

Umrenin Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam,

„Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir“ buyurmuştur. (Tirmizî, Hac, 90. III, 276.)

Umre yapmak isteyen kimse; gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını giderir, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır, boy abdesti alma imkânı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürünür.
Erkekler, atlet, kilot, çorap, elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar. İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak mekruhtur. Ayaklarına arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Bele kemer bağlamada, sırta çanta almada ve şemsiye kullanmada bir sakınca yoktur. Kadınlar elbise ve ayakkabılarını giymeye devam ederler, başlarını açmazlar, yüzlerini de örtmezler.
İhramın sünneti niyeti ile iki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra „kafirun“ suresini, ikinci rekâtında ise yine Fatiha suresinden sonra „ihlâs“ suresini okurlar.
Umre yapmak isteyen kimse afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hıll bölgesinde ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hıll bölgesinde mesela Ten’im’e giderek ihrama girer.

İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Niyet, umre yapacağının kalben belirlenmesi demektir. Niyetin,
„Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur“ diyerek diliyle ifade edilmesi müstehaptır.
Niyet ettikten sonra,
„Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur“ diyerek telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.
Mekke’ye varıncaya kadar vasıtalara binişte ve indiği yerde, kafilelerle karşılaştığında, şehirlere girdiğinde, akşam ve sabah, gece ve gündüz, vasıtada, yürürken, otururken, yatarken, ayakta iken, inişte, yokuşta, mekan değiştikçe ve farz namazların arkasından her fırsatta telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife yüksek sesle söyleyerek yolculuğuna devam eder.
Telbiyeyi her söyleyişte üç defa tekrarlamak, sonra tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife okumak müstehaptır.

Mekke’ye yaklaşıp Harem bölgesine girince

„Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle“ diye dua eder.
Mekke’ye abdestli girmek sünnet, gündüz girmek müstehaptır.

Mekke’de otele veya eve yerleşip dinlendikten sonra mümkünse boy abdesti, mümkün değilse abdest alır, yaya veya vasıta ile Mescid-i Harem’e gider. Yolda tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerife getirir. Tevazu ve saygı ile

„Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru“ diye dua ederek Mescid-i Harem’e girer.

Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okur.

„Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin Evindir. Onu Sen yücelttin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün“

Bildiği başka duaları da okuyabilir. Tavafa başlamadan önce telbiyeyi keser.

Hacer-i Esved hizasına gelir, yönünü ona döner, ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp „Bismillah, Allahu Ekber“ diyerek Hacer-i Esved’i selamlar, tekbir, tehlil ve tahmid getirir. Kalabalık değilse ve kimseye eziyet vermeyecekse Hacer-i Esved’i öper, kalabalık ise Hacer-i Esved’i öpmez. İstilam, sünnet, insanları itip kakmak ve eziyet vermek günahtır. Sünneti ifa etmek için günah işlenmez.
Umre tavafı yapmaya niyet eder. Niyetini,

„Allah’ım! Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle“ diyerek yapması müstehaptır.

Tavafını, Ka’be’yi soluna alıp Hatim’in dışından dolanarak yapar. Her şavtta Rükn-i Yemani ve Hacer-i Esved’i uzaktan „Bismillah, Allahu Ekber“ diyerek istilamda bulunur. Hacer-i Esved’i istilam, sünnet, Rükn-i Yemani’yi istilam ise müstehaptır. Rükn-i Yemani öpülmez, diğer köşeler istilam edilmez.

Tavaf sırasında mesnun duaları veya bildiği duaları okur ve sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur.

Tavafın ilk dört şavtı farz; tavaf’ı cünüp, adetli ve nifas halinde değilken ve abdestli olarak yapmak, avret yerlerini örtmek, tavafı Ka’be’yi soluna alarak yapmak, tavafa Hacer-i Esved hizasından başlamak, tavafı Hatim’in dışından dolanarak yapmak, gücü yetenin tavafı yürüyerek yapması ve şavtı yediye tamamlamak vaciptir. Bunlardan biri terk edilirse dem gerekir.

Tavaf’ta ıztıba‘ ve ilk üç şavtta remel yapar.

Tavaf yedi şavta tamamladıktan sonra „Mültezem“de ve Hatim’de dua eder. Mümkünse Makam-ı İbrahim’in arkasında değilse uygun bir yerde iki rekat „tavaf namazı“ kılar, bu namazı kılmak vaciptir. Namazdan sonra dua eder, peşinden zemzem içer ve Hacer-i Esved’i istilam eder.

Umrenin sa’yini yapmak üzere Safa’ya gider. Yönünü Ka’be’ye döner, tekbir, tehlil, tahmid ve salât-ü selam getirir, dua eder. Sa’y yapmaya niyet eder. Niyetini,

„Allah’ım! Senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa’yini yapmaya niyet ediyorum“ diyerek yapması müstehaptır.

Sa’yini yedi şavt olarak Safa’da başlayıp Merve’de bitirir. Sa’y yaparken mesnun duaları veya bildiği duaları okur ve sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur. İki yeşil ışık arasında „hervele“ yapar. Sa’yi tamamlayınca Merve’de dua eder.

Umre’nin sa’yi vaciptir. Terk edilirse dem gerekir.

Berberde veya evde veya otelde saç tıraşı olur veya saçlarını kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini yapmış olur.
Kadınlar, remel ve hervele yapmazlar. Tekbir, tehlil ve telbiyede seslerini yükseltmezler. İhramdan çıkmak için saçlarının ucundan parmak ucu kadar kesmeleri yeterlidir. Kadınlar adetli iken tavaf yapmazlar.

Seminer Tarihleri

Seminer Tarihleri Daha Sonra İlan Edilecektir.